خلاقانه ترين كارت ويزيت های سراسر جهان

خلاقانه ترين كارت ويزيت های سراسر جهان

در زير مجموعه اي از خلاقانه ترين كارت هاي ويزيت در دوران معاصر از سرتاسر جهان توسط طراحان و آژانس هاس تبليغاتي مختلف گردآوري شده كه در ادامه مي بينيم.

كارت ويزيت رنده كننده پنير

آژانس تبليغاتي: JWT، برزيل

291939_526

ادامه مطلب